ราคาท่อน้ำไทย

ราคาท่อพีวีซี ท่อน้ำไทย

ราคาท่อน้ำไทย

ราคาท่อน้ำไทย

ราคาท่อน้ำไทยราคาท่อพีวีซี ท่อน้ำไทย ถูกนำไปใช้งานอย่างแพร่หลายในประเทศ เป็นที่ยอมรับทั้งในด้านคุณภาพและความเหมาะสมหลายๆ อย่างในแทบจะทุกแขนงอยู่ในขณะนี้

คุณลักษณะพิเศษ ท่อและอุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง “ท่อน้ำไทย

  • ทนทานต่อสารเคมีเกือบทุกประเภท ไม่ว่าจะกรด ด่าง หรือเกลือ ไม่เป็นสนิม ผุกร่อน
  • ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ทนแดด ทนฝน และสภาพแวดล้อมภายนอกได้ดี
  • น้ำหนักเบา สะดวกในการติดตั้ง ขนส่งและประหยัดค่าใช้จ่าย
  • การไหลสม่ำเสมอ สะดวก คล่องตัว
  • มีความทนแข็งแกร่งทางกลสูง ทนทานต่อแรงกระแทกจากภายนอก
  • ไม่เป็นพิษ หรือ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  • ไม่ติดไฟ เป็นฉนวนไฟฟ้า

“สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม” 

 ท่อพีวีซีแข็ง “สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม” ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.17-2532 มีสีฟ้า สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม ท่อรับแรงดัน ท่อระบายน้ำทิ้ง และสิ่งปฎิกูล ฯลฯ

 “สำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์”

 ท่อพีวีซีแข็ง “สำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์” ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 216-2524 มีสีเหลือง เหมาะสำหรับใช้งานเป็นท่อร้อยสายไฟฟ้า และสายเคเบิ้ลโทรศัพท์ 

 “สำหรับใช้ในงานเกษตร”

 ผลิตตามมาตรฐาน “ท่อน้ำไทย” มีสีเทา เหมาะสำหรับใช้ในงาน เกษตร เช่น วางระบบท่อให้น้ำในสวน ไร่ผลไม้ต่างๆ และงานระบบท่อที่รับความดันไม่สูงมากนัก มี 2 ประเภท ดังนี้ 

“สำหรับใช้ในงานสุขภัณฑ์”

 ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.17-2532 มีสีขาว เหมาะสำหรับใช้เป็นท่อประปา, ท่อส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค, ท่อรับความดันสูง และสามารถนำไปใช้เป็นท่อระบายน้ำทิ้งและสิ่งปฏิกูล ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารบ้านเรือนตามสภาพพื้นและการออกแบบ 

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง 

 ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่มอก.1131-2535 มีสีฟ้าและสีเทา เหมาะสำหรับใช้งานกับท่อรับความดันสูงเพื่อการอุปโภค, บริโภค, ระบบท่อที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมและท่อชลประทาน ฯลฯ

 ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.1410-2540 มีสีฟ้าและสีเทา เหมาะสำหรับใช้กับท่อระบายน้ำทิ้งและสิ่งปฏิกูล ในอาคารบ้านเรือน ระบบระบายอากาศ ฯลฯ

 ผลิตตามมาตรฐาน “ท่อน้ำไทย” มีสีเหลือง เหมาะสำหรับใช้งานกับท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

 ผลิตตามมาตรฐาน “ท่อน้ำไทย” มีสีเทา เหมาะสำหรับใช้งานกับท่อเกษตร งานระบบท่อในการเกษตร และระบบท่อที่มีความดันไม่สูงมากนัก

ใบราคาท่อพีวีซี ท่อน้ำไทย

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *